Lov

Lov je u ovom području neizostavan. Dok lovci vode brigu o staništima, prehrani, te ozlijeđenim životinjama, kao i očuvanju lovišta, lov postaje sve zanimljiviji dio turističke ponude

LD “Fazan”, Pakrac
Predsjednik: Josip Delorenci
LD “Fazan”, Pakrac
J.Odobašića 7A
34552 Badljevina
099/665-21-71

 LD “Košuta”, Pakrac
Predsjednik: Stipan Grgić
LD “Košuta”, Pakrac
Kalvarija 84
34550 Pakrac
098/955-20-57

LD “Psunj”, Pakrac
Predsjednik: Ivica Bijelić
LD “Psunj”, Pakrac
Donja Šumetlica 1A
34550 Pakrac
098/966-4122