Ribolov

Omiljeni oblik rekreacije na ovom području je i ribolov, u tišini šuma uz mirne rijeke, jezera i brojne ribnjake. Osim brige o prirodi, ribama i održavanju jezera i ribnjaka, ribolov pruža mogućnost i obiteljskog boravka i odmora u prirodi.

 Jezero na tematskom turističkom putu „Stazama lipicanca i kune“, na izletištu Matkovac, posjetiteljima raznih sklonosti nudi mogućnost bavljenja nizom aktivnosti od
moto-sporta do ribolova, a korištenjem izletničko-rekreativnih sadržaja ponuda je proširena na
mlade i obitelji. Ukupna je površina jezera 1,2 hektara,a o njemu se brine Športsko ribolovno društvo
„Pakrac“!

ŠRD “Pakrac”, Pakrac

ŠRD “Pakrac”, Pakrac

Hrvatskih velikana 3
34550 Pakrac

099/2154-917