„Omanovačka greda“

“Omanovačka greda”

Priča se još i danas kako su u selu Omanovac, smještenom između Pakraca i Badljevine uz prometnicu prema Daruvaru, pokrivali ljudi novu kuću. Budući da se posao počesto zalijevao rakijom, jedan je od majstora previše odrezao (skratio) gredu. Kako nisu imali drugu, jedan iz veselog društva ozbiljno predloži da više njih uhvate sa svake strane gredu i da ju vuku prema sebi, ne li ju produžili do željene dužine.
Po tome je nastala uzrečica: „Natežu ju ko Omanovačku gredu“, koja se i danas u šali koristi za neki uzaludan ili besmislen posao.

Izvor : Fotomonografija grada Pakraca : ulicama našeg grada / Duško Kliček