Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva događajima i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac i udrugama koje provode projekte iz EU fondova

Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva događajima i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac i udrugama koje provode projekte iz EU fondova

Tekst natječaja
Upute za prijavitelje
Obrazac prijave na natječaj
Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac financijskog izvještaja
Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju
Opisno izvješće