“PAMELA GOES EUROPE!”

Ove godine Pakrac je domaćin "Pamela goes Europe!" projekta kojeg organizira neprofitna udruga Oceana Znanja u Republici Hrvatskoj , a koji je nastao kao internacionalna inačica uspješnog lokalnog projekta PAMELA(Poetry and Music Equals Legendary Art). PAMELA je akronim za: Poetry And Music Equals Legendary Art. Iz samoga naslova može se zaključiti koja je misija, a to je sinergija glazbe poezije i likovne umjetnosti koja čini specifičnu umjetničku formu, umjetnost kroz multimedijalne nastupe. Cilj događanja je okupiti mlade umjetnike iz različitih zemalja koji žele pokazati da bavljenjem umjetnošću oplemenjuje svakoga i mijenja način na koji se doživljava i gleda svijet te da kroz umjetnost daju svoje mišljene o aktualnim temama u društvu. Ovogodišnja tema projekta je društvena nejednakost i na koji način ona utječe na mlade u Europi. Projekt „Pamela goes Europe!“ održava se od 27.04. do 06.05. na Omanovcu. Rezultate rada i djela različitih umjetnika, pjesnika, glazbenika, slikara, fotografa i snimatelja te njihov odgovor na zadanu temu moći će se vidjeti na završnom eventu koji će se održati 5. svibnja u Cinema Caffe Pakrac s početkom u 15:30 sati.